Sản phẩm CNTT

He thong quan ly van ban dieu hanh

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp cơ quan nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ

Xem tiếp ...
He thong cong thong tin dien tu

Hệ thống cổng thông tin điện tử

Hệ thống cổng thông tin điện tử là giải pháp cho phép cơ quan Chính Quyền tạo ra một đầu mối trực tuyến duy nhất cho mọi đối tượng

Xem tiếp ...