Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản và Nâng Cao tại Tin Học Hướng Nghiệp

Khóa Học Lập Trình Python

Khóa học Lập Trình Python từ cơ bản đến nâng cao, được Trung Tâm Tin Học Hướng Nghiệp thiết kế để giúp bạn thành thạo ngôn ngữ lập trình Python cơ bản từ con số 0 cho đến việc thành thạo các kỹ thuật lập trình nâng cao. Từ đó nắm chắc Ngôn ngữ lập trình Python và có tư duy nền tảng để phát triển các ngôn ngữ lập trình khác.

Khóa học Lập trình Python tại Tin Học Hướng Nghiệp sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm học tập chất lượng cao với giáo trình bài bản và phương pháp giảng dạy thực tế.

Nội dung bài viết

Thông Tin Khóa Học Lập Trình Python:

 • Thời lượng học tập: 06 tháng học trực tiếp tại trung tâm, với lịch học linh hoạt, phù hợp với cả người đi làm và sinh viên.
 • Nội dung học: Bắt đầu với ‘Fundamentals of Python’, khóa học sẽ dẫn dắt bạn qua các mô-đun từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm cả lập trình hướng đối tượng và phát triển ứng dụng.
 • Phương pháp học: Học trực tiếp với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, thời lượng thực hành trên lớp 95%
 • Địa điểm học: Các cơ sở đào tạo của Tin Học Hướng Nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Lịch Khai Giảng Các Lớp Lập Trình Python:

 • Lớp Python cơ bản: Thứ 2 – Thứ 6 (17:00 – 19:00)
 • Lớp Python nâng cao: Thứ 7 – Chủ nhật (14:00 – 17:00)
 • Lớp Python từ cơ bản đến nâng cao: Thứ 3 – 5 – 7 (18:00 – 20:00)
 • Học Phí Ưu Đãi: 5.550.000đ – Chỉ còn: 4.950.000đ
Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản Và Nâng Cao
Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản và Nâng Cao

Bạn Sẽ Đạt Được Những Gì Với Khóa Học Lập Trình Python

1: Kiến thức Nền Tảng Lập Trình Python:

 • Trang bị cho bạn kiến thức cơ bản vững vàng và các kỹ thuật lập trình Python thiết yếu.
 • Tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng viết CODE, phát triển tư duy giải quyết vấn đề và khả năng tổ chức mã nguồn một cách logic.

2: Kỹ Thuật Lập Trình Python Nâng Cao:

 • Hiểu rõ chi tiết về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng dựa trên giao diện người dùng đồ họa (GUI) sử dụng Python.
 • Củng cố nền tảng lập trình để học viên có thể tiếp cận với các khóa học chuyên sâu hơn như phát triển web với Django hoặc nhập môn về Machine Learning.

3: Tư Duy Phát Triển Ứng Dụng Desktop:

 • Cung cấp các công cụ và phương pháp giúp bạn có thể tự tin xây dựng các ứng dụng desktop độc lập.
 • Đặt nền móng cho việc tiếp cận và tạo ra các giải pháp phần mềm tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.

4: Nền Tảng Để Phát Triển Các Ngôn Ngữ Lập Trình Khác

 • Bạn sẽ có được kiến thức cơ bản toàn diện, là bước đệm vững chắc cho việc học các ngôn ngữ lập trình khác như: C#, PHP, Java, …
Khóa Học Kỹ Thuật Lập Trình Python
Khóa học kỹ thuật lập trình Python

Mục Tiêu Khóa Học Lập Trình Python tại Trung Tâm Tin Học Hướng Nghiệp

Phần 1: Python Cơ Bản:

 • Xây Dựng Ứng Dụng: Học cách sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ Python để phát triển ứng dụng.
 • Kiểu Dữ Liệu và Cấu Trúc Điều Khiển: Nắm vững kiểu dữ liệu, toán tử, và cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán lập trình.
 • Thư Viện và Hàm Tự Xây Dựng: Sử dụng thư viện có sẵn và tự xây dựng hàm để tối ưu hóa giải pháp lập trình.
 • Dữ Liệu Danh Sách: Làm việc hiệu quả với List, Tuple, Dictionary, và Set trong Python.
 • File I/O: Quản lý dữ liệu thông qua việc làm việc với tập tin và thư mục.
 • Module/Package: Tổ chức và quản lý module/package sử dụng PIP.
 • Nền Tảng Lập Trình: Đặt nền móng vững chắc cho việc học các khóa học nâng cao và tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác.

Phần 2: Python Nâng Cao:

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tổ chức và xây dựng ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng.
 • XML và CSDL: Làm việc với dữ liệu XML và xây dựng ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu.
 • Đa Luồng: Quản lý và xử lý đa luồng trong các ứng dụng Python.
 • Ứng Dụng Desktop GUI: Phát triển giao diện người dùng đồ họa cho ứng dụng desktop.
 • Debugging và Testing: Áp dụng các kỹ thuật tìm và xử lý lỗi để nâng cao chất lượng phần mềm.
 • Nền Tảng Vững Chắc: Chuẩn bị kiến thức cần thiết để tiếp tục học các khóa học chuyên sâu và tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình tiên tiến.

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Python

Nội dung Khóa học được chia thành các Module cụ thể, mỗi phần đều được thiết kế để xây dựng và nâng cao Kỹ thuật lập trình của bạn:

Module 1: Nhập môn Lập trình Python

 • Giới thiệu về Đối tượng Python: Khám phá cấu trúc cơ bản của Python.
 • Kiểu dữ liệu Số và Logic Booleans: Hiểu sâu về số và logic trong Python.
 • Phép toán Python: Làm chủ các phép toán cơ bản.
 • Cơ bản về Chuỗi: Tìm hiểu và thao tác với chuỗi.
 • So sánh trong Python: Sử dụng các phép so sánh hiệu quả.
 • Container Python: Khám phá Lists, Tuples, Sets, và Dictionaries.
 • Gán kết hợp: Hiểu và áp dụng các toán tử gán.

Module 2: Biểu thức và Cấu trúc Điều khiển

 • Mệnh đề Điều kiện: Nắm vững cách sử dụng mệnh đề if.
 • Vòng lặp While: Mastering iterative processes with while.
 • For Loops: Duyệt qua các phần tử bằng vòng lặp for.
 • Continue vs Break: Phân biệt và sử dụng hai lệnh này.
 • Range trong Python: Tạo và sử dụng dãy số.

Module 3: Sâu hơn với Chuỗi

 • Khám phá Chuỗi: Tìm hiểu cơ bản về chuỗi.
 • Hàm xử lý Chuỗi: Phần 1 và 2, tìm hiểu các hàm quan trọng.
 • Split và Join: Thao tác chuỗi nâng cao.
 • Phương thức Format: Định dạng chuỗi chuyên nghiệp.

Module 4: Cấu trúc Dữ liệu Phức tạp

 • List trong Python: Tìm hiểu và thao tác với Lists.
 • Phương thức List: Quản lý và sử dụng Lists hiệu quả.
 • Queue và Stack: Sử dụng List trong hàng đợi và ngăn xếp.
 • Tuples, Sets, và Dictionaries: Tìm hiểu sâu hơn về các cấu trúc dữ liệu này.

Module 5: Hàm trong Python

 • Xây dựng Hàm: Hướng dẫn từng bước để tạo hàm.
 • Hàm và Tham số: Tìm hiểu cách truyền và sử dụng tham số.
 • More Parameter: Khám phá các tham số mở rộng.
 • Iterators và Generators: Tìm hiểu về iterators và cách tạo generator functions.

Module 6: Lập trình Hướng đối tượng và File I/O

 • OOP trong Python: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng.
 • Class và Object: Tạo và quản lý các đối tượng.
 • Constructor và Destructor: Tìm hiểu về khởi tạo và hủy đối tượng.
 • Kế thừa: Phần 1 và 2, nắm vững tính kế thừa.
 • Đọc và Ghi File: Quản lý dữ liệu thông qua file.

Module 7: Module và Xử lý Lỗi

 • Module trong Python: Tìm hiểu về module và cách sử dụng.
 • Module Có sẵn và Tự xây dựng: Khám phá các module có sẵn và cách tạo module riêng.
 • Exception Handling: Quản lý lỗi nâng cao.

Module 8: Làm việc với Cơ sở dữ liệu

 • SQLite: Giới thiệu và sử dụng SQLite trong Python.
 • Truy vấn SQL: Tìm hiểu và thực hiện các câu lệnh SQL.
 • Python và SQLite: Kết hợp SQLite với Python.

Module 9: Numpy và Thao tác Mảng

 • Array với Numpy: Tìm hiểu cơ bản về mảng và Numpy.
 • Arithmetic và Slicing: Thực hiện các phép toán và cắt mảng.
 • Hàm trong Numpy: Tìm hiểu các hàm xử lý mảng.

Module 10: Quản lý Dữ liệu với Pandas

 • Pandas Series: Tìm hiểu về Series và cách thao tác.
 • DataFrame: Tạo và quản lý dữ liệu với DataFrame.
 • Index và Sắp xếp: Tìm hiểu về chỉ mục và sắp xếp dữ liệu.

Module 11: Bài tập Tình huống

 • Xử lý Tình huống: Loạt bài tập thực tế để áp dụng kiến thức đã học.

Bài Tập 1: Quản Lý Sách Trong Thư Viện

 • Xây dựng một chương trình Python cho phép người dùng nhập thông tin về sách bao gồm tiêu đề, tác giả, năm xuất bản và thể loại.
 • Lưu trữ thông tin sách trong một danh sách dictionaries.
 • Cho phép người dùng tìm kiếm sách theo tiêu đề hoặc tác giả.
 • Thêm chức năng sắp xếp sách theo năm xuất bản hoặc theo thể loại.

Bài Tập 2: Tính Toán Thống Kê

 • Viết một chương trình Python để tính toán các chỉ số thống kê cơ bản như trung bình cộng, trung vị, mode, phương sai và độ lệch chuẩn từ một tập dữ liệu nhập vào.
 • Sử dụng thư viện Numpy và Pandas để hỗ trợ tính toán.
 • Cho phép người dùng nhập dữ liệu từ file CSV và hiển thị kết quả thống kê.

Bài Tập 3: Quản Lý Đơn Hàng

 • Tạo một chương trình quản lý đơn hàng đơn giản với các chức năng: thêm đơn hàng, xóa đơn hàng, và cập nhật đơn hàng.
 • Mỗi đơn hàng bao gồm thông tin: mã đơn hàng, tên sản phẩm, số lượng và giá tiền.
 • Dữ liệu được lưu trữ trong một DataFrame của Pandas và có thể được xuất ra file Excel.

Bài Tập 4: Tạo và Quản Lý Blog

 • Xây dựng một ứng dụng console cho phép người dùng tạo mới bài viết, chỉnh sửa bài viết và xóa bài viết.
 • Mỗi bài viết bao gồm tiêu đề, nội dung, ngày đăng và tác giả.
 • Lưu trữ dữ liệu bài viết trong một SQLite database và thực hiện các truy vấn cơ bản.

Khám Phá Python – Ngôn Ngữ Lập Trình HOT

Lập trình đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, với Python đã trở thành lựa chọn của nhiều bạn đam mê công nghệ phần mềm, Python cũng khá vượt trội so với các mã nguồn như C++, Java, và PHP. Python không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê công nghệ thông tin mà còn là tấm vé vàng cho các chuyên gia IT trong thị trường lao động, nơi mà kỹ năng Python mở ra cánh cửa đến những cơ hội nghề nghiệp lý tưởng với mức thu nhập hấp dẫn.

Tại Sao Python Lại Là Lựa Chọn Không Thể Bỏ Qua?

 • Phương Pháp Tiếp Cận Đơn Giản:  So với các ngôn ngữ khác sự đơn giản và dễ học của Python giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp với thế giới lập trình.
 • Sự Phổ Biến Toàn Cầu: Python đã trở thành ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng ở Châu Âu và nhiều quốc gia khác, mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế cho lập trình viên Việt Nam.
 • Python Hỗ Trợ Đa Nền Tảng: Từ web đến mobile, từ ứng dụng đến game, Python là chìa khóa để bạn mở ra mọi cánh cửa của lập trình đa nền tảng.
 • Nội Dung Đào Tạo Bài Bản: Một trong những phần không thể thiếu đó là một chương trình học Python toàn diện, giúp bạn không chỉ nắm vững ngôn ngữ lập trình mà còn có thể ứng dụng vào các dự án thực tế.

Trái Ngành Chuyển Qua Học Lập Trình – Chinh Phục Python Chỉ Với 1 Khóa Học

Hãy cùng Tin Học Hướng Nghiệp bắt đầu hành trình chinh phục Python, ngôn ngữ lập trình của tương lai, và nâng cao kỹ năng công nghệ của bạn!

ĐĂNG KÝ NGAY: 0823 552 558

Trái Ngành Chuyển Qua Học Lập Trình – Chinh Phục Python Chỉ Với 1 Khóa Học
Trái Ngành Chuyển Qua Học Lập Trình – Chinh Phục Python Chỉ Với 1 Khóa Học

Khóa Học Lập Trình Viên Python Dành Cho Các Bạn Là:

 • Sinh viên công nghệ thông tin và những người có đam mê với lập trình muốn nắm vững Python.
 • Người đi làm trái ngành, muốn chuyển qua làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Các chuyên gia bạn là người làm trong ngành IT, muốn trau dồi kiến thức và cập nhật kỹ năng.
 • Doanh nghiệp muốn đào tạo nhân viên về một ngôn ngữ lập trình linh hoạt và mạnh mẽ.

Lộ Trình Trở Thành Lập Trình Viên Ngôn Ngữ Python Từ Con Số 0

 1. Khám Phá Python: Bắt đầu hành trình với việc hiểu rõ về Python và cách nó hoạt động. Học cách viết mã sạch và hiệu quả từ những dòng code đầu tiên.
 2. Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán: Đi sâu vào các kiểu dữ liệu cốt lõi và cách sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua thuật toán thông minh.
 3. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Nắm vững OOP trong Python để tổ chức code của bạn một cách chuyên nghiệp, tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và dễ bảo trì.
 4. Giao Diện Người Dùng và Ứng Dụng Desktop: Học cách tạo giao diện người dùng đẹp mắt và trực quan với Python, mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.
 5. Làm Việc Với Dữ Liệu: Từ việc xử lý file đến quản lý cơ sở dữ liệu, khóa học sẽ trang bị cho bạn kỹ năng làm chủ dữ liệu.
 6. Thư Viện Numpy và Pandas: Khai thác sức mạnh của Python trong việc xử lý số liệu và dữ liệu phân tích với hai thư viện mạnh mẽ này.
 7. Bài Tập Thực Hành và Dự Án Cuối Khóa: Áp dụng những gì bạn đã học vào thực tế thông qua các bài tập thực hành và dự án cuối khóa, nơi bạn sẽ xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh.
 8. Debugging và Testing: Học cách tìm lỗi và kiểm thử ứng dụng của bạn, một kỹ năng không thể thiếu cho mọi lập trình viên.
 9. Ứng Dụng với Python: Khám phá cách Python mở ra cánh cửa cho các lĩnh vực mới như AI, machine learning và phát triển web với Django.
4.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay